1 2 3 4 5

Conflictbemiddeling

Waarom zou je conflictbemiddeling inzetten?

‘Zijn er conflicten? Neuh, die hebben we niet!’ We hebben immers alleen maar uitdagingen. In een werkomgeving liggen kleine of grotere ‘uitdagingen’ altijd op de loer. Vaak lossen mensen conflicten zelf op. Een andere keer lukt dat niet. Soms zitten mensen erg vast in hun denkbeelden en het eigen gelijk. Dan is het wijs om ons in te schakelen. Op een laagdrempelige manier en effectief, maken we zaken bespreekbaar. We puzzelen samen om naar een goed eindresultaat te komen.

Hoe ziet zo’n vraag tot conflictbemiddeling eruit?

R

er is verdeeldheid in de maatschap.

R

de werknemer en de organisatie hebben weinig vertrouwen in elkaar. Het proces stokt.

R

de bestuurder en de ondernemingsraad schorten hun overleg op vanwege een fundamenteel verschil van inzicht.

R

de voorzitter kan het (negatieve) sentiment onvoldoende pareren en keren. Het lukt hem niet het patroon te doorbreken

Werkwijze

De betreffende situatie wordt gemeld door één van de partijen, hierna rolhouders genoemd, aan ons. Na overeenkomst van onze inzet, worden beide rolhouders door de conflictbemiddelaar -in gelijke mate- geconsulteerd en bevraagd, zodat er een gebalanceerde inschatting kan worden gemaakt van de situatie. Vervolgens zijn er gesprekken met de rolhouders gezamenlijk waarin de situatie nader wordt toegelicht en iedereen op gelijke wijze de kans krijgt zijn kijk te geven op de situatie. In de gezamenlijkheid, en onder leiding van de conflictbemiddelaar, wordt een passende oplossing gezocht. Desgewenst wordt de hiervoor beschreven procedure geformaliseerd conform de Mfn Mediation procedure.

Voor nadere toelichting, neem contact op met Nathalie Vrancken: 06 22 93 94 32.

Share This