1 2 3 4 5

Voorzitten van overleg

Wanneer zet je De Externe Voorzitter in?

Wat zijn de motieven van klanten om een onafhankelijk en onpartijdig voorzitter in te zetten:

R

je zoekt een neutrale gespreksleider voor de lastige bespreking.

R

wij kiezen juist voor een vaste externe voorzitter omdat deze fris en vrij kan kijken naar ons en onze sector.

R

in het complexe project moet optimale samenwerking tussen partijen gegarandeerd zijn. Een externe partij moet deze samenwerking bewaken en actief ondersteunen.

R

we ‘struikelen’ steeds weer in de vergadering; het duurt te lang, half bakken besluiten, gedoe. Het is een patroon. Wij krijgen de vinger er niet achter.

R

wij, als Raad van Toezicht, willen graag dat onze samenwerking periodiek wordt geƫvalueerd. Daarbij willen we advies hoe dit te verbeteren.

R

ik wil mijn handen vrij hebben om in deze bespreking ook mijn input te leveren.

R

we willen geen monologen van enkele deelnemers. We willen (leren) hoe samen tot een gezamenlijk besluit te komen.

Werkwijze

Wanneer je besluit om De Externe Voorzitter in te zetten, maken we een afspraak om het overleg voor te bespreken. Daarin worden de doelen (waarop moet een besluit worden verkregen), het karakter van de bijeenkomst en de context besproken. Naar aanleiding daarvan maak ik een voorstel voor de vergadering. Deze wordt aan jou voorgelegd. Na overeenstemming volgt de uitvoering. Desgewenst werk ik de besluiten en acties uit en geef ik advies over het overleg in de toekomst. Elke bijeenkomst wordt natuurlijk geƫvalueerd.

Voor nadere toelichting, neem contact op met Nathalie Vrancken: 06 22 93 94 32.

Share This