1 2 3 4 5

Zelfevaluatie

Het belang

Modern en goed bestuur, dat is wat Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen nastreven. Een actieve, open en constructief kritische opstelling richting elkaar en de directeur/bestuurder is wenselijk. Niet alleen voor de ontwikkeling van de individuele leden maar ook is de reflectie hierop, de zelfevaluatie, in veel branches verplicht geworden. Periodiek moet de Raad onderworpen worden aan een frisse blik van de buitenstaander, van ons. Wij bekijken samen met de Raad hoe deze functioneert en welke verbeteringen eventueel zijn toe te passen.

Desgewenst uitgevoerd in de Engelse en Duitse taal.


Werkwijze

Onze zelfevaluatie is niet een ‘vinklijstje’ of ‘scoringsblad’. Onze zelfevaluatie is een gesprek. Het is geen sessie ‘zelfgenoegzaamheid’. Het is op een passende en scherpe manier bevragen van gedrag in het team. Van het omgaan met de hebbelijkheden en onhebbelijkheden van de individuele leden. Het volgen van de onderlinge discussie. Het mag confronteren. Het kan verrassen. Onze zelfevaluatie zal zeker uitdagen tot nog beter functioneren van de Raad.

Gevolgde stappen

  1. Voorbespreking: kennismakingsgesprek met de voorzitter en andere leden van de Raad.
  2. Interview met directeur/bestuurder en eventuele andere medewerkers van de organisatie. Een korte 360 °C meting behoort tot de opties.
  3. De uitvoering van de zelfevaluatie. Dit beslaat meestal een halve dag.
  4. Rapportage van de bevindingen en nagesprek over de bevindingen.

Voor een toelichting op onze werkwijze, neem contact op met Nathalie Vrancken: 06 22 9394 32.

Share This