Mijn rol in publiek-private samenwerking

Alternatieve rolnamen: onafhankelijke gespreksleider, onafhankelijke procesregisseur, onafhankelijke samenwerkingsbegeleider, onafhankelijke decisioncoach.

Kern van mijn rol

Ik begeleid samenwerkingen binnen en tussen overheden, bedrijven, instellingen en burgers om overeenstemming te bereiken over de aanpak van uitdagende maatschappelijke vraagstukken. Extern voorzitterschap (incl. de alternatieve rolnamen) is een relatief nieuw vakgebied waarbij de focus ligt op het begeleiden van samenwerkingssituaties en projecten waarin begrip voor- en inzicht in elkaars belangen en motieven leidend is in een situatie waar potentiële controverse kan ontstaan.

Mijn activiteiten

 • Organiseren en begeleiden van bijeenkomsten en het opzetten van onderlinge dialogen om beslissingen te nemen.
 • Ondersteunen van mensen bij het vinden van gemeenschappelijke grond in moeilijke gesprekken over controversiële onderwerpen.
 • Begeleiden van het initiëren van beslissingen en het creëren van voorstellen om met elkaar beslissingen te nemen die de behoeften van zoveel mogelijk betrokkenen integreren.
 • Bemiddelen tussen partijen om belangen en visies expliciet te maken. Op basis daarvan kunnen partijen afspraken maken over de te kiezen route voor de aanpak van het vraagstuk.
 • Inzetten van mijn kennis op het gebied van organisaties, organisatie ontwikkeling, participatieve besluitvorming, facilitatie, sociale psychologie, bemiddeling en communicatiestijlen om mensen en groepen te ondersteunen bij het nemen van beslissingen.
 • Voeren van individuele gesprekken gericht op verbetering van het proces en/of de te nemen beslissing.

Voor wie werk ik

Ik werk voor overheden, bedrijven, instellingen en burgers om overeenstemming te bereiken over het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken. De uitkomsten van deze processen kunnen aanzetten tot beleidsplannen, regelgeving en convenanten. Ik werk samen met andere goed gekwalificeerde professionals als de situatie hierom vraagt.

Voor deze organisaties heb ik recent gewerkt: Rijkswaterstaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, VolkerWessels, Van Gelder, Gemeente Rotterdam, Gemeente Amsterdam, Gemeente Stichtse Vecht, Gemeente Batenburg, Gemeente Olst Wijhe, K_Dekker en Prorail.

Wanneer zet je mij in

Je kunt mij inzetten bij situaties met een publiek element, zoals binnen de bouw & infra, bij windparken & zonneweiden, tussen overheid en belangengroepen en burgers, in veiligheidskwesties en bij de ontwikkeling van nieuw bestuurlijk beleid.

In deze samenwerkingsverbanden is goed met elkaar in gesprek komen belangrijk en kan het gesprek soms vastlopen in de dynamiek. Mijn rol kan de dynamiek helpen en structuur geven, waardoor er ruimte- en zicht komt op de volgende stap in het proces.

Mijn kwaliteiten

 • Door mijn werkervaring met overheden, bedrijven en burgers ben ik goed toegerust voor de genoemde activiteiten. Zoals het begeleiden van grote groepen en individuen bij collaboratieve besluitvorming (large scale interventions), bemiddeling en algemene gespreksvoering gericht op het bereiken van een gezamenlijk doel en het versterken van de onderlinge samenwerking.
 • Ik heb aantoonbare ervaring in het creëren van gedeeld begrip tussen mensen uit diverse achtergronden met verschillende perspectieven en verantwoordelijkheden.
 • Mijn mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zijn sterk. Ik beheers zowel de Engelse als de Duitse taal goed.
 • Mijn kennis van de sociale psychologie, organisatie ontwikkeling, groepsdynamica en gangbare en nieuwe theoretische benaderingswijze versterk ik elk jaar door het volgen van trainingen en het lezen van boeken hierover.
 • Mijn werkwijze is praktisch, persoonlijk en authentiek, met een vleugje humor.
 • Mijn motto, ‘al doende leer ik’.