Hoed u voor ‘logisch’!

“Dat is toch logisch dat ik deze informatie wil hebben!”. Ik heb het hier over veronderstelde logica in een redenatie. Het is een bron van ergernis en frustratie. De zender in het bovenstaande citaat gaat ervan uit dat er een causaliteit is: uit het één volgt...

Het gezicht van wantrouwen

Voor diegene die weleens hebben samengewerkt met iemand die het proces of de ander wantrouwde is samenwerken geen feest. Wantrouwen is zo ‘tastbaar’. Je ziet en hoort het aan je voltrekken. Dikwijls wordt de oorzaak van diep wantrouwen gezocht bij de gewantrouwde. Het...

Naïef Realisme in samenwerking

‘Als je dát doet, dan is het toch overduidelijk dat je niet eerlijk bent’. Er gaan  plausibele verhalen vooraf aan die conclusie. Al jaren ben ik aan het werk in allerlei samenwerkingsverbanden en de verhalen verschillen maar de teneur is dezelfde. Als de...

Risico’s, gevaren, problemen

Recent ben ik het nieuws gaan mijden. Als ik nu koffie drink met mijn partner, zit ik aan de keukentafel, hij kijkt het nieuws elders. Omdat ik de beelden niet zie, hoor ik door de spleetjes van mijn oren vooral:  ‘het probleem is…’, ‘er is nog een gevaar…’, ‘dat...

Get on the beast and ride it!

Corona heeft ons versneld aan het digitale beeldbelinfuus gebracht. De snelheid waarmee dit is gebeurd hadden we in normale omstandigheden niet voor mogelijk gehouden. Online werken, leren en communiceren, het is laagdrempelig geworden. Toch zijn er nog genoeg...

De incompetentie van organisaties: het verspillen van talent

Hamel en Prahalad schreven hun impactvolle artikel over ‘The core competence of the Corporation’ in 1990. Hoe veelzeggend is het dat diezelfde Hamel nu komt met ‘The core incompetence of an organization’: traditionele organisaties zijn niet veerkrachtig (meer), maar...

Wij-zij denken, hoe blijf je er weg van?

In een gebied leefde aan de ene kant van de muur, de Yooks en aan de andere kant, de Zooks. Een Yook grootvader zei tegen zijn kleinkind ‘al de verhalen die ze vertellen over de andere kant zijn waar. Het is de hoogste tijd dat je weet welke vreselijke dingen de Yooks...