Nathalie Vrancken

Mijn interesse in mensen, hun persoonlijkheden en hun gedrag, heb ik altijd al gehad. In samenwerking komen meningen, gedrag, denkwijzen, taal, onderlinge verhoudingen allemaal bij elkaar. Dat intrigeert mij.

Door de toenemende complexiteit, de onzekerheid in de wereld en de snelheid waarmee dit gepaard gaat, intensiveert de samenwerking. Goede gesprekken en positieve samenwerking is nodig maar gaat niet altijd vanzelf. Als onafhankelijke en onpartijdige gespreksleider kan ik hierin een positieve bijdrage leveren. Ook om tot besluiten te komen.

Onafhankelijk en onpartijdig betekent dat ik geen belang heb bij de inhoudelijke uitkomst, wel draag ik zorg voor het goede proces 

Mijn werkwijze is persoonlijk en onconventioneel. Aandacht voor mensen met wie ik mag werken, geeft mijn werk voldoening. Die aandacht werkt ontspannend, voor de mensen en ook voor mij. Humor helpt hierbij. Ik streef naar duurzame en hechte werkrelaties. Als dat tot stand kan komen is mijn bijdrage helemaal geslaagd.

Onafhankelijk en onpartijdig

In situaties van verschillende belangen, andere meningen en diverse persoonlijkheden, is het soms praktisch om een gespreksleider aan tafel te hebben. Zodat iedere samenwerker* de handen vrij heeft. Als gespreksleider ken ik de historie en gevoeligheden maar beperkt en kan ik maximale ondersteuning geven aan de dialoog.

Als gespreksleider ben ik onafhankelijk en onpartijdig. Ik heb geen belang bij de inhoudelijke uitkomst, wél dat die uitkomst in de vorm van een goed en ontspannen gesprek tot stand komt.

*Samenwerkers zijn mensen die om allerlei redenen met elkaar moeten of willen samenwerken.

"Interesse in mensen en
samenwerking"

Boek Positieve Samenwerking

Momenteel schrijf ik aan een nieuw boek ‘Positieve Samenwerking’. Dit boek gaat over de samenwerker en wat hij zelf kan doen, binnen zijn eigen domein, om van minder goede samenwerking naar positieve samenwerking te komen. Ik maak hierbij gebruik van mijn eigen werkervaring en gebruik ik kennis uit de (sociale) psychologie. De ‘samenwerkingstrap’ introduceer ik die samenwerking verdeeld in drie fasen van de transpiratie naar de transactie en transcendente fase. Het doel van het boek is om inzicht en taal te geven in slepende en super goede samenwerking.

Ik treed inmiddels al wel op als spreker over dit onderwerp. Naar verwachting is dit boek in 2024 gereed.

Neem contact op als je meer wilt weten van dit boek.

  *Samenwerkers zijn mensen die om allerlei redenen met elkaar moeten of willen samenwerken.  

Boek De Nieuwe Voorzitter

In 2014 kwam het boek ‘De Nieuwe Voorzitter’ van mij op de markt. Dit boek reikt een andere kijk op de rol en de inhoud van de voorzitter aan. Lees hier meer over dit boek.