Nathalie Vrancken

Altijd al ben ik geïnteresseerd geweest in mensen, hun motieven en hun gedrag. De interesse in groepen, samenwerking en besluit is ontstaan bij mijn eerste werkgever, waar ik als trainee werkzaam was. Als jong broekie moest ik besprekingen in diverse vestigingen leiden. Ik heb daar geleerd dat in een ontspannen sfeer mensen heel goed in staat zijn om met elkaar zaken te bespreken, nieuwe oplossingen te bedenken en dit uit te voeren.Het is bijzonder om in een relatief korte tijd met gezamenlijk met mensen iets tot stand te brengen. Door de toenemende complexiteit, snelheid en onzekerheid in de wereld, worden kwalitatief goede overleggen steeds belangrijker. Mensen willen ertoe doen; zij willen gehoord en gezien worden. Nieuw voorzitterschap* is nodig: mensen en belangen in een goede sfeer bij elkaar brengen zodat in de gezamenlijkheid besluiten tot stand komen. Extern voorzitterschap heeft in ons werk verschillende verschijningsvormen, als:

  • Onafhankelijk & onpartijdig voorzitter & gespreksleider
  • Onafhankelijk projectcoach in complexe projecten binnen bouw & infra
  • Conflictbemiddelaar & mediator
  • Het uitvoeren van zelfevaluaties bij Raad van Toezicht/ Raad van Bestuur
  • Trainer en coach van samenwerking en besluitvorming

Mijn werkwijze is persoonlijk en onconventioneel. Met De Externe Voorzitter streven we naar duurzame, hechte werkrelaties. Want als er hechtheid is, dan is er meer ontspanning en komt samenwerking en besluit beter op gang.

*De ideeën hierover heb ik beschreven in het boek ‘De Nieuwe Voorzitter’ (Vakmedianet, 2015).