Nederland kantelt; maar dan wel samen!

We voelen het allemaal. Er staat iets wezenlijks te gebeuren. In de wereld. In ons eigen land. Ook binnen organisaties: Nederland kantelt (https://www.nederlandkantelt.nl/). Dat betekent*:

  • we gaan naar een horizontale, bottom up samenleving. We willen gehoord en gezien worden. Evenzo in organisaties, ook in samenwerking en besluiten.
  • decentraal, lokaal en digitaal. Dat is de nieuwe economie, de nieuwe manier van werken.
  • de machtswisseling, de nieuwe orde, komt van onderop. In organisaties worden kenniswerkers belangrijk(er). Management (lagen) verdampen.
  • traditionele organisaties worden ‘ingehaald’ door burgerinitiatieven (o.a. coöperaties, gezamenlijk bouwen) en kleinere organisaties, want deze zijn veel flexibeler, innovatiever en kwalitatief beter.

Het ‘systeem’ knelt, of het nu instituties of organisaties zijn. Het moét anders.

Het ‘systeem’ knelt, of het nu instituties of organisaties zijn. Het moét anders. We willen ruimte, herkenning, terug naar de bedoeling, mens-herkenbaarheid. In ons werkveld is de kanteling ook merkbaar in meet-ups en besprekingen. We beseffen steeds meer ‘waarde wordt gecreëerd -met elkaar- op de werkvloer’. Ons advies: (project-)management geef dit ruimte en faciliteer dit proces mensgericht en professioneel.

Wij, Nelleke van Thiel en ik, hebben in 2016 heel wat ruimte gevende bijeenkomsten tot samenwerking en besluit gefaciliteerd. Het was me het jaartje wel! Wat hebben we gedaan:

18 project follow-ups, start-ups en (project-)evaluaties & 32 vergaderingen en overleggen (van (project)overleggen tot VvE vergadering) & 4 trainingen De Nieuwe Voorzitter & dagvoorzitterschappen & Projectcoach N18, gaaf project! https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/n18-varsseveld-enschede/index.aspx. & spreker op congressen & begeleiding van managers/voorzitters in (project-)werk.

Steeds meer mensen weten ons, als De Externe Voorzitter, te vinden. Voor korte besprekingen, dagvoorzitterschap of een ‘puzzelgesprek’ (met elkaar zoeken naar een oplossing). Wij versnellen samenwerking en besluit. Bespreek de mogelijkheden en neem vrijblijvend contact op, +31 (6) 22 939432. Of mail n.vrancken@externevoorzitter.nl. Wij wensen alle lezers een heel mooi 2017 met gezondheid en een vaste, zachtmoedige koers in deze roerige tijden.

Mocht je iemand kennen die dit artikel inspirerend/helpend vindt, mail het ajb door! 

* Vrij naar het boek van Jan Rotmans, ‘Verandering van tijdperk’. Een zeer lezenswaardig boek!