Nijmegen de stad van Compassie

De gemeente Nijmegen heeft een aantal jaar geleden het Manifest voor Compassie ondertekend (www.handvestvoorcompassie.nl). Het manifest baseert zich op de internationale ‘Gouden Regel’: “behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden’’. Dit manifest is een initiatief van Karen Armstrong Brits auteur en onderzoeker van de wereldreligies.

Love and compassion the mother & father of a smile

Armstrong gaf daarmee woorden aan de toenemende hardheid en onverschilligheid van mensen jegens elkaar. “Het leed dat we elkaar toebrengen daarmee doen we de menselijkheid die wij met elkaar delen geweld aan… Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen ….en om recht te doen aan een ieder zonder enige uitzondering te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.”

Binnen Nijmegen hebben vele sociale ondernemingen, zorg- school- en religieuze instellingen de handen ineengeslagen om op grond van het manifest allerlei activiteiten voor 2019 en de jaren erna te starten om aan het bevorderen van compassie concreet invulling te geven.

Zo is het Huis van Compassie ontstaan. Dit huis heeft allerlei activiteiten voor mensen die het goed gaat én kwetsbare groepen in de lokale samenleving. Sociaal sterkere en minder sterke mensen ontmoeten hier elkaar; dat geeft begrip en versterkt de onderlinge band. Er worden mindfullness trainingen gegeven, kookcursussen, taallessen en ook film en theateravonden georganiseerd. Ook n.a.v. het boek Compassie van Karen Armstrong zijn er compassie-cursussen want hoe doe je compassie?! Diverse compassie ambassadeurs hebben zich als persoon verbonden aan Nijmegen Stad Van Compassie.

In het kader van de Compassiekaravaan wordt in Nijmegen gesprekken en dialogen georganiseerd tussen mensen in een achterstandssituatie, Nijmeegse politici en gemeente ambtenaren. De volgende keer gaan weer andere groepen met elkaar in gesprek. In het najaar is er een Compassie Publieksdag waar vrijwilligers en iedereen die dat wil het compassiespel kan spelen om bekendheid te krijgen met de toepassing van compassie in het werk. Zie voor meer activiteiten de Nieuwsbrief Nijmegen Stad van Compassie www.nijmegenstadvancompassie.nl/nieuwsbrief/ .

Het ondertekenen van het manifest heeft ook navolging in ander gemeenten (o.a. Zoetermeer, Leiden, Groningen en Apeldoorn). Voor Nijmegen is dit begin van een jarenlange campagne om zich blijvend in te zetten voor compassie. Want compassie verbindt mensen!