Online gespreksleider

Corona heeft razendsnel de omwenteling gemaakt naar digitaal werken. Het is inmiddels mijn ‘tak van sport’ geworden. Daarbij heb ik geleerd: dit gaat goed. Natuurlijk is fysiek ontmoeten, zeker voor precaire overleggen, beter. Aan de andere kant kan informatieoverdracht, samen overleggen en besluiten heel goed digitaal tot stand komen.

Inmiddels heb ik veel ervaring opgedaan met verschillende vormen van digitale bijeenkomsten. Bijvoorbeeld: teambijeenkomsten waarbij samenwerking onderhoud behoeft, gesprek nodig is en acties moeten worden opgevolgd. Het kunnen ook evaluaties van een raad van commissarissen of -toezicht, project follow ups, bewonersoverleggen of informatieve werklunches zijn.

Vaak ben ik ook bemiddelaar tussen (potentiële) probleem situaties. Dit kan zeker in eerste aanleg, in de verkenning, online gedaan worden. De vervolg bespreking is bij voorkeur een fysieke bijeenkomst.