Samenwerking

Als samenwerking stroef loopt

Soms loopt de samenwerking niet als vanzelf of stokt deze. Dat heeft een uitwerking op het gehele samenwerkingsproces en vooral op de samenwerkers zelf. Er sluipt onvrede en negativiteit in. Als gespreksleider krijg ik dan een bemiddelende rol om de aandachtspunten in gezamenlijkheid te bespreken, de struikelpunten samen op te lossen en zo het proces weer op gang te krijgen.

Als gespreksleider gebruik ik mijn ervaring om dát toe te passen wat de situatie vraagt. Voor mij is leidend, de samenwerkers en hun momentane verhouding tot elkaar. Hoewel ik bemiddel en de (Mfn-) opleiding tot mediator met goed gevolg heb afgelegd (praktijk en theorie), ben ik geen mediator. Een mediator is een sterk geprotocolleerd beroep.

Om samenwerking weer op de rit te krijgen, kunnen meerdere gesprekken of in tijd meer omvattende bijeenkomsten belegd worden.

Goede samenwerking is een proces, geen quick fix. 

Als samenwerking prima en positief is

Positieve samenwerking daar ga ik voor. Als samenwerking prima is wordt professionaliteit gecombineerd met vaak diepe persoonlijke verbinding tussen samenwerkers. Dan komen er nieuwe dingen en onverwachte toepassingen tot stand. Als gespreksleider kan ik dit proces faciliteren en mogelijk stuwen tot nog grotere hoogten.

Als samenwerking geëvalueerd moet worden

Periodiek worden samenwerkingen, de zogenaamde board dynamics, binnen raden van toezicht en raden van commissarissen geëvalueerd. Doet de raad nog wat zij zichzelf heeft opgelegd? Hoe effectief is de raad en hoe zijn de onderlinge verhoudingen? Ik gebruik daar vooral het gesprek met de individuele commissarissen/toezichthouders en de raad voor. Hierbij maak ik geen gebruik van checklijsten. In het gesprek komt de waarheid langs, daar werk ik het mee.

Ook in andere samenwerkingsvormen wordt de samenwerking geëvalueerd. Het is leerzaam om met elkaar de tijd te nemen om gezamenlijk te ontdekken wat de samenwerkers sterk maakt en waarin de ontwikkeling zit.

*Samenwerkers zijn mensen die om allerlei redenen met elkaar moeten of willen samenwerken.