Vertrouwenspersoon

We horen steeds meer over de relevantie van een dergelijke plek binnen de werkorganisaties. Er zijn globaal drie taken van mij als vertrouwenspersoon in de organisatie. De belangrijkste taak is het opvangen en het begeleiden van personen die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen en/of integriteit. Of twijfelen aan de gang van zaken. Daarnaast zie ik ook het voorlichten van de organisatie en het gevraagd- en ongevraagd advies geven aan het management over de betekenis van de vertrouwenspersoon als mijn opdracht.

Als externe vertrouwenspersoon ben ik een veilige plek waar iemand zijn verhaal kwijt kan als over ongewenste omgangsvormen en/of integriteit kwesties. De rol van vertrouwenspersoon past goed in het spectrum van mijn dienstverlening omdat alles wat ik doe gebaseerd is op vertrouwen en onderhoud van een goede (werk)relatie.

De rol van vertrouwenspersoon zoek ik expliciet in grotere (internationaal werkende) organisaties en zorg- & onderwijsorganisaties met een stevige cultuur.  

Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon en ingeschreven in het LVV-register vertrouwenspersoon bij Hobéon SKO. LVV is de landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen.