Voorzitten van overleg

De Externe Voorzitter is onafhankelijk en onpartijdig voorzitter voor een ontspannen en resultaatgerichte bijeenkomst.

Is de bespreking lastig? Komen besluiten langzaam tot stand? Moeizame samenwerking? Reflectie op onze manier van overleggen? De handen vrij te hebben als voorzitter? Zijn er meerdere belangen in het spel? De Externe Voorzitter: angel eruit & vaart erin!

Share This