Werkwijze

Persoonlijk, procesgericht en bovenal de inhoud (het project, de taak, de opgave) verder brengen, dat is de essentie van mijn werkzaamheden. Dit doe ik door bewust ontspanning en verbinding te creëren. Met een vleug humor, als dat kan. De persoonlijke relatie is voor mij hierin erg belangrijk. Zonder goede relatie géén goede verbinding, geen goed gesprek en een onvoldoende goede uitkomst.

Kennismaking & intake

Na ons telefonisch- of mailcontact, maken we een (Teams-)afspraak om de situatie en mijn rol te bespreken.

Indien nodig spreek ik met diverse betrokkenen om een genuanceerd beeld te krijgen van de situatie.

Voorstel

Er wordt een voorstel gemaakt met betrekking tot de opdracht.
Het voorstel bevat de situatie, het doel en resultaat van de opdracht met daarbij de voorgestelde interventies en een globale tijdslijn.

Uitvoering

De opdracht voer ik uit conform voorstel. Echter ‘storingen hebben voorrang’; ik ga waar de mensen gaan, zonder het eindresultaat uit het oog te verliezen. De eventuele wijzigingen worden met betrokkenen afgestemd.

Uitwerking

Voor korte bijeenkomsten

De besluiten en acties werk ik uit. Waarbij ook mijn bevinding en advies voor verbeteringen of opvolging wordt toegevoegd.

Voor langdurige betrokkenheid

Periodiek worden de ervaringen opgetekend en besproken met de betrokkenen.

Evaluatie

Samen met de opdrachtgever evalueer ik (tussentijds) onze samenwerking en gedane activiteiten. Daarin vindt ook de mondelinge terugkoppeling plaats van mijn bevindingen.